Het Programma

"The Next Generation!"

Aanmelden

Programma Charity Seminar 2017

12.30 - 13.00
Inloop lunch
Lunch buffet
13.00 - 13.15
Welkomst woord
Door dagvoorzitter Frank de Beun
fotografie-etienne-mandos-1462.jpg
Frank de Beun
EDM
Managing Director
13.15 - 13.45
Customer Data Platform voor de Charitatieve markt

Tijdens deze interactieve presentatie wordt aan de hand van een aantal concrete cases duidelijk hoe het Customer Data Platform kan worden ingezet om succesvol kanaalonafhankelijk campagnes aan te sturen. Binnen het Customer Data Platform zijn alle klantgegevens beschikbaar zodat op een centraal punt inzichten, selecties en analyses kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van succesvol campagnemanagement. Naast de eigen klantgegevens zijn onder andere eigen Churnmodellen, Persona's, Referentie bestanden (telefoonnummers, emailadressen, cookie pools, adres tabellen), Overledenen en Major donor modellen beschikbaar binnen het platform.

rf-edm-2017-3.jpg
Robert Feltzer
EDM
Managing Partner
13.45 - 14.30
Het gebruik van online

Robin vertelt over de inzet van een Data Management Platform in marketingcampagnes, ten behoeve van werving, behoud en het op elkaar aansluiten van on- en offline kanalen. Hoe segmenteren zij op klantwaarde, testen zij doelgroepen over verschillende kanalen en personaliseren zij de customer journey? Wat komt hier allemaal bij kijken? Robin geeft het antwoord en deelt de learnings tijdens zijn inspirerende sessie vanuit de Postcode Loterij.

npl-vacaturesite1-030717-198-re-robin.jpg
Robin Doezie
Nationale Postcode Loterij
Online Marketing Specialist
14.30 - 15.00
The power of Omni Channel Fundraising
Offline data gebruiken in online campagnes

Aan de hand van een case laat Raymond op toegankelijke wijze zien op welke manier offline data en -kennis gebruikt wordt in online campagnes binnen de charitatieve sector. EDM staat bekend voor het tot-op-huisadres kunnen bepalen welke huishoudens interessant zijn voor werving van nieuwe donateurs, het kunnen voorspellen en minimaliseren van churn en het verhogen van donaties. Nieuwe technieken en de combinatie van offline- en online data zorgen ervoor dat deze doelgroep dan ook 1-op-1 bereikt wordt via direct mail, e-mail-, social media- en displaycampagnes.

Doordat van ieder kanaal inzichtelijk is welk huishouden er bereikt wordt, is het met enkele stappen eenvoudig te zien welke bijdrage ieder kanaal heeft geleverd aan de daadwerkelijke donaties.

raymond-ros.jpg
Raymond Ros
EDM Digital Solutions
Digital Marketing & Data Consultant
15.00 - 15.20
Pauze


15.20 - 15.50
Praktische gevolgen van de nieuwe Data Privacy wetgeving - GDPR
Getting GDPR Ready

De GDPR die in mei 2018 officieel van kracht is, brengt vertrouwde en nieuwe aspecten met zich mee. Wat houdt de nieuwe wetgeving precies in? Welk effect heeft de GDPR op online?

Bedrijven die grootschalig data verzamelen zoals Google hebben een versnelling gegeven aan de bewustwording van de waarde van persoonsdata. Zowel bij de burger als de overheid. De GDPR beschermt de Europese burger, en geeft de kaders voor gebruik van alle persoonsgegevens. Daarmee is de nieuwe wetgeving voor iedereen van toepassing die persoonsgegevens verzamelt, beheert en gebruikt.

Is uw organisatie klaar voor de GDPR? Een overzicht wat de goede doelen organisaties staat te wachten, waar rekening mee te houden en wat te doen.

juliette-van-balen.jpg
Juliette van Balen
IP advocaten
Advocaat, privacyspecialist en eigenaar van IP advocaten
15.50 - 16.30
Millennials en Goede Doelen
Millennials

Millennials: overal leest u erover. In blogs, boeken en vakbladen. Ze gedragen zich fundamenteel anders dan andere generaties, daarover zijn de experts het eens. Wie is de millennial en wat zijn hun behoeften? Spreekt uw merk of campagne millennials wel genoeg aan? En welke rol speelt big data in het beantwoorden van deze vragen? Samen met TrendsActive gaan we op zoek naar de antwoorden.

Tijdens een inspirerende presentatie leert u de millennials beter kennen. En dat zijn er een heleboel, want deze generatie tussen de 21 en 36 jaar telt 3,6 miljoen Nederlanders. Jongeren zijn het niet meer. Sterker nog, ze worden zelf ouders - en daarmee de donateurs van de toekomst. Om klaar te zijn voor die toekomst is het essentieel om aansluiting te vinden bij hun behoeften en drijfveren. TrendsActive deelt relevante inzichten en aansprekende cases met u. Deze millennials kunnen worden door vertaald naar eigen donateurs en prospect-donateurs. TrendsActive laat zien hoe u deze millennials kunt vinden in uw eigen relatie- en prospectbestand aan de hand van o.a. EDM persona's.

U leert zo anticiperen op de nieuwe werkelijkheid van millennials.

aljan-de-boer-1.jpg
Aljan de Boer
Trendsactive
Strateeg
16.30 - 16.45
Recap en afsluiting
fotografie-etienne-mandos-1462.jpg
Frank de Beun
EDM
Managing Director
16.45 - 17.45
Netwerkborrel
Verstand van data.
Gevoel voor marketing.