Het Programma

"The Next Generation!"

Aanmelden

Programma Automotive Seminar 2017

12.30 - 13.00
Inloop lunch
Rolling lunch
13.00 - 13.15
Welkomst woord
Door dagvoorzitter Robert Feltzer
robert-feltzer-2.jpg
Robert Feltzer
EDM
Managing Partner
13.15 - 13.45
13.55 - 14.35
Shifting Gears in Digital marketing
Offline kennis gebruiken in online campagnes

Aan de hand van een case laat Raymond op toegankelijke wijze zien op welke manier offline data en -kennis gebruikt wordt in online campagnes binnen de automotive branche. Met gebruik van de brandswitch analyse van EDM wordt tot op huisadres voorspeld wie er in de markt is voor de aankoop van een nieuwe auto. Nieuwe technieken en de combinatie van on- en offline data zorgt ervoor dat deze doelgroep dan ook 1-op-1 bereikt wordt via direct mail, e-mail-, social media- en displaycampagnes.

Doordat van ieder kanaal inzichtelijk is welk huishouden er bereikt wordt is het met enkele stappen eenvoudig te zien welke rol ieder kanaal heeft tot daadwerkelijke proefritaanvragen en verkoop van auto's.raymond-ros.jpg
Raymond Ros
EDM Digital Solutions
Digital Marketing & Data Consultant
14.35 - 14.55
Pauze


14.55 - 15.25
Praktische gevolgen van de nieuwe Data Privacy wetgeving
De toekomst van Privacy

De nieuwe Data Privacy wetgeving die in mei 2018 officieel van kracht is, brengt vertrouwde en nieuwe aspecten met zich mee. Wat houdt de nieuwe wetgeving precies in?

Bedrijven die grootschalig data verzamelen zoals Google hebben een versnelling gegeven aan de bewustwording van de waarde van persoonsdata. Zowel bij de burger als de overheid. De GDPR beschermt de burger tegen ongewenst gebruik van data, en strekt zich uit tot het commercieel gebruik van alle persoonsgegevens. Daarmee is de nieuwe wetgeving voor iedereen van toepassing die persoonsgegevens verzamelt, beheert en gebruikt.

juliette-van-balen.jpg
Juliette van Balen
IP advocaten
Advocaat en privacyspecialist
15.25 - 16.15
15:50 - 16:00
Recap en afsluiting
robert-feltzer-2.jpg
Robert Feltzer
EDM
Managing Partner
16.00 - 16.30
Korte break
18.00 - 18.45
Netwerkborrel
Verstand van data.
Gevoel voor marketing.